Kapat

Avukat Fırat HASGÜMÜŞ, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup, Diyarbakır Barosuna kayıtlı avukattır. Diyarbakır avukat merkezli ve diğer illerde; ceza yargılamasında, boşanma, velayet, nafaka ve aile hukukunda, ölümlü ve yaralamalı trafik kazası tazminat davalarında, sağlık hukukunda, iş hukukunda, bilişim hukukunda, idare ve vergi hukukunda hukuki danışmanlık yapmakta, avukatlık faaliyeti yürütmektedir.

Diyarbakır Avukatlık Hizmetleri

Miras Sözleşmesi

MİRAS SÖZLEŞMESİ EHLİYETİ

Miras sözleşmesi ile ölüme bağlı tasarrufta bulunan kimse ile sözleşmedeki karşı tarafın ehliyeti olmak üzere ikiye ayrılır. Miras sözleşmesi ile her iki taraf da ölüme bağlı tasarrufta bulunuyorsa aşağıdaki şartlar miras sözleşmesinin her iki tarafı için de geçerli olacaktır. Ancak miras sözleşmesi ile sadece tek taraf ölüme bağlı tasarrufta bulunuyorsa, ölüme bağlı tasarrufta bulunmayan taraf (yani karşı taraf)genel ehliyet kurallarına tabi tutulacak.

Miras Sözleşmesi Ehliyet Şartları

Miras sözleşmesi yapacak kişinin ehliyet şartları şunlardır; ölüme bağlı tasarrufta bulunan kişinin (miras bırakanın) taşıması gereken şartlar şunlardır: Miras sözleşmesini yapacak kişinin ;ayırt etme gücüne sahip olma, ergin olması, kısıtlı olmaması

Miras Sözleşmesi Şekli

Miras sözleşmesi geçerli olması için resmi vasiyetname şeklinde düzenlenmesi gerekir. Taraflar arzularını yetkili memura aynı zamanda bildirirler ve iki tanık önünde imzalarlar.

Miras Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Miras sözleşmesinin tarafları aynı anda noter önünde bulunması, noterin beyanları yazması ve metnin okunması, miras sözleşmesi taraflarının metni tanıklar önünde imzalamaları, mirası bırakanın , tanıklar önünde, belgeyi okuduğunu ve bunun son olan arzularına uygun olduğunu söylemesi, tanıklık edecek kişilerin şerh ve imzası

Miras Sözleşmesinin Çeşitleri

Medeni kanunda iki şekli vardır bunlar; olumlu miras sözleşmesi ve mirastan feragat sözleşmesidir.

Olumlu Miras Sözleşmesi; mirası bırakan miras sözleşmesi ile mirasını veya bilirli bir malını vermek için yapar, sözleşmeyi yaptığı veya üçüncü kişiye bırakma yükümlülüğü bırakır. bu sözleşmeyi yaptıktan sonra mal varlığında eskisi gibi tasarruf edebilir,miras sözleşmesindeki yükümlülüğü ile bağdaşmayan ölüme bağlı tasarruflarına veya bağışlamalarına karşı itiraz edilebilir.

Mirastan Feragat Sözleşmesi; miras bırakanın bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat etmesi sözleşmesidir.

Miras Sözleşmesinin Son Bulması

Miras sözleşmesinin son bulması değişik ihtimallerle değerlendirilebilir. Bunlar; anlaşmayla, mirasçılıktan çıkarma sebebi durumunda, kararlaştırılan bedelin ödenmemesi gibi hallerde söz konusu olabilir.

Miras Sözleşmesinin Sona Bulma Halleri miras sözleşmesi tarafların yazılı anlaşmasıyla her zaman sona erdirilebilir.

1) İkinci ihtimalde ise miras sözleşmesiyle mirasçı atanan veya kendisine belirli mal bırakılan kişinin, miras bırakana karşı miras sözleşmesinin yapılmasından sonra mirasçılıktan çıkarma

2) Sebebi oluşturan davranışta bulunduğu ortaya çıkarsa; miras bırakan, mirasçı sözleşmesini tek taraflı olarak ortadan kaldırabilir.

3) Miras sözleşmesi gereğince bir karşılık, bedel isteme hakkı bulunan taraf, bu karşılığın sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmemesi veya güvenceye bağlanmaması halinde sözleşmeden dönebilir.

4) Mirasçı atanan veya kendisine belirli mal bırakılan kişi miras bırakanın ölümünde sağ değilse, sözleşme ortadan kalkar. Miras bırakandan önce ölen kişinin mirasçıları, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, ölüme bağlı tasarrufta bulunandan, miras sözleşmesince ettiği ölüm tarihindeki zenginleşmeyi geri isteyebilirler.

Miras Sözleşmesinin İptali

Ölüme bağlı tasarrufların iptaline ilişkin genel kurallar ve hak düşürücü süreler burada uygulama alanı bulur. Miras sözleşmesinde ehliyetsizlik varsa ,miras sözleşmesindeki irade bozukluğu varsa Hata,hile veya korkutma var ise İçeriğin hukuka veya adaba aykırı olması halinde ,miras Sözleşmesinin şekil şartlarında eksiklikler var ise.

Miras Sözleşmesi ve Vasiyetname Arasındaki Farklar

Miras sözleşmesi ve vasiyetname farkı kendini ehliyet açısından gösterir. Vasiyetname yapmak için 15 yaşını doldurmak gerekir ve ayırt etme gücüne sahip olmak yeterliyken, miras sözleşmesinde ise kişinin ayırt etme gücüne sahip ve ergin veya kısıtlı olmaması gerekir. İkinci öncül ise vasiyetname el yazılı ve resmi veya sözlü olarak yapılırken miras sözleşmesi ancak ve ancak resmi şekilde yapılabilir. Diğer fark ise vasiyetnamenin ölüm anına kadar geri alınması mümkün iken miras sözleşmesinde ise iki taraf var olduğu için istisnalar saklı kalmak üzere tek taraflı olarak miras sözleşmesini geri almak mümkün değildir.

diyarbakır avukat
diyarbakır avukat

Süreç

Nasıl Çalışıyoruz?

  • Görüşüp, tartışıyoruz
  • Önaraştırma yapıyoruz
  • Sonuçlandırıyoruz
  • Dava Açıyoruz

İletişime Geç

Telefon Numarası

0531 359 4343

Email Adresimiz

[email protected]

başarı oranlarımız

Bizi seçmeniz için nedenler

Diyarbakır Ceza Avukatı
99%
Diyarbakır Boşanma Avukatı
99%
Diyarbakır Avukat
99%
wp ulaş
diyarbakır kombi diyarbakır kombi servisi diyarbakır kombi arıza diyarbakır temizlik şirketi diyarbakır temizlik şirketleri kombi servisi diyarbakır sondaj diyarbakır temizlik şirketi diyarbakır temizlik şirketleri alocars alo cars