Kapat

Avukat Fırat HASGÜMÜŞ, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup, Diyarbakır Barosuna kayıtlı avukattır. Diyarbakır avukat merkezli ve diğer illerde; ceza yargılamasında, boşanma, velayet, nafaka ve aile hukukunda, ölümlü ve yaralamalı trafik kazası tazminat davalarında, sağlık hukukunda, iş hukukunda, bilişim hukukunda, idare ve vergi hukukunda hukuki danışmanlık yapmakta, avukatlık faaliyeti yürütmektedir.

Diyarbakır Avukatlık Hizmetleri

Diyarbakır Ceza Avukatı

Avukat Fırat Hasgümüş, Ceza Avukatı davaları için  bilgilendirme sayfasını ziyaret ettiniz. Ceza avukatı arıyorsanız, ceza davalarına bakan avukatlar gibi Ceza Avukatı ile ilgili aklınızda olan bütün sorulara bu sayfada kolaylıkla cevap alabilirsiniz. Diyarbakır ağır ceza avukatları arasında yer alan Avukat Fırat Hasgümüş, ceza hukuku davaları için sizlere danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Ceza Avukatı hizmeti için bize iletişim sayfasından rahatça ulaşabilirsiniz. Diyarbakır Ceza Avukatı Tavsiye arayışındaysanız aşağıdaki Ceza davaları ile ilgili yazımızın tamamını okuyabilirsiniz.

Ceza Hukuku

Avukat Fırat Hasgümüş, Diyarbakır Ceza Hukuku alanında olan deneyimi ile soruşturma ve kovuşturmanın her evresinde müşteki, mağdur, şüpheli ve sanık müvekkillerine hizmet sunmaktadır. Ayrıca Fırat Hasgümüş ekonomik suçlar, bilişim suçları ve iş kazalarından kaynaklanan uyuşmazlıklarda da müvekkillerine hizmet vermektedir.

Avukat Fırat Hasgümüş, Ceza Hukukuna ilişkin olarak;

 • Ceza soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin her safhasında müşteki ve sanık vekilliği,
 • Sulh, Asliye ve Ağır Ceza mahkemelerinde sanık ve müdahil vekilliği,
 • Suç duyurusunda bulunma, Cumhuriyet Savcılığı hazırlık soruşturması sırasındaki takip ve müdahaleler,
 • Trafik kazalarından kaynaklanan, ceza davaları, kusur oranına karşı itiraz ve tespitler,
 • Kambiyo (Çek yasası) Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarından kaynaklanan cezai takipler ve davalar,
 • Sabıka kayıtlarının ve sicillerin zaman aşımı vs hukuki nedenlerle silinmesi talepleri,
 • İcra iflas hukukundan ve diğer özel kanunlarla düzenlenen cezai müeyyideler için şikayet ve dava takibi

gibi hizmetleri de vermektedir.

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku büromuzda yoğun olarak hizmet vermiş olduğumuz alanlardan olup ofisimiz avukatları şahısların birbirlerine karşı işledikleri bireysel suçlar ile ticari ilişkilerden doğan bankacılık suçları, şirketler hukukundan kaynaklanan suçlar, vergi suçları gibi ekonomi ceza hukuku alanındaki suçlar , tıbbi müdahalelerden kaynaklanan tıp ceza hukuku alanındaki suçlar, çocukların işledikleri suçlar (çocuk ceza hukuku), kitle iletişim alanındaki basın suçları, radyo-televizyon veya internet yoluyla işlenen suçlar, bilişim suçları ve askeri suçlarda hukuki destek sağlamaktadırlar.

Diyarbakır Ceza Avukatı,

 • Ağır Ceza Mahkemeleri,
 • Asliye Ceza Mahkemeleri,
 • Çocuk Ceza / Ağır Ceza Mahkemeleri,
 • Fikri ve Sınai Ceza Mahkemeleri ile
 • Askeri Ceza Mahkemelerinin alanına giren her türlü savcılık şikayeti , soruşturma ve kovuşturma (dava) aşamasında müvekkillerine hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktadır.

Ceza Avukatı Nedir , Ceza Avukatının Görevi Nedir ?

Ceza Hukuku oldukça geniş alanı olan, avukatlık alanlarından biridir.

Bu durumla sıklıkla karşılaştığımız gibi kişiler bu düşünceyle dosyalarını ceza avukatlarına takip ettirtmeyip ceza aldıklarında zor duruma düştükten sonra, avukat arayışına girebilmektedirler.

Her şeyin geç olmaması, sürelerin kaçmaması nedeniyle ceza dosyaları mutlaka alanında uzman Diyarbakır ceza avukatları tarafından takip edilmelidir. Diyarbakır Ceza avukatı arayanlar mutlaka avukatın alanında uzman olduğuna dikkat etmelidirler.

Yeri gelmişken “ceza avukatı nedir?” Sorusuna da değinmek gerekir. Ceza avukatlığı bir alanda uzmanlaşmayı ifade etmek için kullanılan bir tabir olup, Avukatlık Kanunu gereğince branşlaşmanın olmadığını bildirmek gerekir.

Aslında uzman ceza avukatı veya en iyi ceza avukatı tabirleri hatta en iyi ceza avukatı diyarbakır , diyarbakır'ın en iyi ceza avukatları , diyarbakır ağır ceza avukatları listesi gibi tabirler, avukat arayışında olan kişiler tarafından aranan ve branşlaşma olmadığından dolayı avukatlar tarafından çıkarılmayan tabirlerdir.

Uyuşturucu Madde İthal ve İhraç Suçunun Cezası nedir?

Uyuşturucu madde ticareti suçunun düzenlendiği 188. Madde de “Uyuşturucu madde ticaretinin cezası nedir?” sorusuna açıkça cevap verilmiştir. Madde de “Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve iki bin günden yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.”

Hükmüne yer verilmiştir. 6545 sayılı kanunla değiştirilmeden önce on yıldan az olmamak üzere cezalandırılır ibaresi 2014 yılında yirmi yıldan otuz yıla kadar cezalandırılır ibaresi ile değiştirilmiştir.

Günümüzde uyuşturucu madde bağımlılığının artması nedeniyle kanun koyucu cezaları arttırarak caydırıcı bir etki oluşturmaya çalışmıştır.

Diyarbakır Ceza Avukatı danışmanlık hizmetlerimiz için bizlere Diyarbakır'da Ceza avukatı iletişim numarası arıyorsanız sayfamızdan Diyarbakır’da Ceza Avukatlığı branşı olan Fırat Hasgümüş'e ulaşabilirsiniz.

Kullanmak için Uyuşturucu madde bulundurmak Suçu ve cezası nedir?

Uyuşturucu madde kullanmak, Bir kimsenin, uyuşturucu maddeyi ağız veya burun yolu ile ya da damarına veya derisinin altına şırınga ederek veya ettirerek ya da başka biçimde vücuduna almasıdır.

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın, beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir.

Cumhuriyet savcısı, bu durumda şüpheliyi, erteleme süresi zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı veya yasakları ihlal ettiği takdirde kendisi bakımından ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda uyarır.

Diyarbakır Ceza Avukatı danışmanlık hizmetlerimiz için bizlere Ceza avukatı iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Bu süre Cumhuriyet savcısının kararı ile üçer aylık sürelerle en fazla bir yıl daha uzatılabilir.

Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi, gerek görülmesi hâlinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulabilir.

Kişinin, erteleme süresi zarfında;

 • a) Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi,
 • b) Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması,
 • c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması,

hâlinde, hakkında kamu davası açılır.

Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, dördüncü fıkra uyarınca ihlal nedeni sayılır ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz.

Dördüncü fıkraya göre kamu davasının açılmasından sonra, birinci fıkrada tanımlanan suçun tekrar işlendiği iddiasıyla açılan soruşturmalarda ikinci fıkra uyarınca kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilemez.

Şüpheli erteleme süresi zarfında dördüncü fıkrada belirtilen yükümlülüklere aykırı davranmadığı ve yasakları ihlal etmediği takdirde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.

Diyarbakır Ağır Ceza Avukatı danışmanlık hizmetlerimiz için bizlere Diyarbakır ceza avukatı iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Diyarbakır Ceza Avukatı
Diyarbakır Ceza Avukatı

Süreç

Nasıl Çalışıyoruz?

 • Görüşüp, tartışıyoruz
 • Önaraştırma yapıyoruz
 • Sonuçlandırıyoruz
 • Dava Açıyoruz

İletişime Geç

Telefon Numarası

0531 359 4343

Email Adresimiz

info@firathasgumus.av.tr

başarı oranlarımız

Bizi seçmeniz için nedenler

Diyarbakır Ceza Avukatı
99%
Diyarbakır Boşanma Avukatı
99%
Diyarbakır Avukat
99%
wp ulaş
diyarbakır kombi diyarbakır kombi servisi diyarbakır kombi arıza kombi servisi diyarbakır sondaj