Kapat

Avukat Fırat HASGÜMÜŞ, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup, Diyarbakır Barosuna kayıtlı avukattır. Diyarbakır avukat merkezli ve diğer illerde; ceza yargılamasında, boşanma, velayet, nafaka ve aile hukukunda, ölümlü ve yaralamalı trafik kazası tazminat davalarında, sağlık hukukunda, iş hukukunda, bilişim hukukunda, idare ve vergi hukukunda hukuki danışmanlık yapmakta, avukatlık faaliyeti yürütmektedir.

Diyarbakır Avukatlık Hizmetleri

Diyarbakır Boşanma Avukatı

Diyarbakır Boşanma Avukatı ve Aile Hukuku Avukatı

Boşanma ya da aile hukuku avukatı; anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası, boşanma sonrası mal paylaşımı (katkı payı davası), nafaka davası, velayet davası ve velayetin değiştirilmesi, iddet süresi ve iddetin kaldırılması gibi aile hukuku alanına giren konularda profesyonellığı bulunan avukattır.

Boşanma davası için avukat gerekli mi ?

Hukukumuzda boşanma davalarında, avukatla temsil mecburiyeti bulunmamaktadır. Dilerseniz boşanma davalarını avukat görevlendirmeden kendiniz de takip edebilirsiniz. Ancak boşanma öncesinde profesyonel bir avukat yardımı alınması, ilerde hak kayıplarının önüne geçilebilmesi ve kişinin manevi olarak bir hayli hassas olduğu dönemde, bir de maddi kayıp yaşamaması bakımından da önemlidir. Her ne kadar hukukumuzda boşanma davalarında avukatla temsil mecburiyeti bulunmasa da , duygusal olarak zor ve yoğun bir süreçten geçilirken hukuki açıdan hakların uygun biçimde saptanması ve hak kayıplarına neden olunmaması bakımından bir avukat yardımı almanız ve avukatınızla içinde bulunduğunuz süreci her yönü ile detaylı olarak değerlendirmeniz lehinize olacaktır. 

Kaldı ki, boşanma sürecinin mümkün olduğunca hızlı ve problemsiz geçirilmesi bakımından bir boşanma avukatı ile beraber hareket edilmesi önemlidir. Boşanma davalarına gerekli önemin verilmemesi, sürecin basit olarak algılanması, profesyonel olmayan kimselerden edinilen bilgiler ve internetten bulunan oldukça hatalı, eksiklikler içeren protokollerle bu sürecin tamamlanmaya çalışılması sonradan tamiri mümkün olmayan hak kayıplarına yol açmaktadır.Usul kurallarının önemi, tedbir taleplerinin yerinde ve zamanında uygulanmaması, dilekçede bulunmaması gereken ifadelerin yer alması, kesin sürelerin kaçırılması bu durumlara örnek verilebilir. Dolayısıyla oldukça teknik bilgi ve profesyonellık gerektiren boşanma sürecinde bir avukattan destek alınması önemlidir ve öneri edilir.

En hızlı boşanma yolu

Boşanma davaları içinde en hızlı sonuç alınan dava , tarafların boşanma ve boşanmanın sonuçları konusunda tam olarak uzlaştıkları anlaşmalı boşanma davalarıdır. Anlaşmalı olarak boşanabilmek için taraflar arasındaki evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması gerekir. Evliliğin en az 1 yıl devam etmesi durumunda anlaşmalı boşanma davası açılarak çekişmeli boşanma davasına göre boşanma çok hızlı bir biçimde  gerçekleşmekte, hatta çoğunlukla tek celsede sonuçlanabilmektedir. Ancak Diyarbakır, İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde duruşma yoğunluğu sebebiyle ilk duruşma günleri 3-dört ay sonrasına verilebilmektedir. Her şey zamanında sonuçlansa ve ilk celsede karar alınsa bile gerekçeli kararın yazılması, taraflara tebliği, temyiz süresinin geçmesi gibi işlemler sebebiyle boşanma davaları 5-6 ay sürebilmektedir. Oysa ki, boşanma ve aile hukuku işinde uzman bir avukat yardımı ile işlemler çok daha kısa bir süre içinde problemsiz olarak tamamlanacaktır.

İyi bir boşanma avukatı arıyorum... 

Diyarbakır Boşanma Avukatı Tavsiye?

Boşanma aşamasına gelen çiftlerin her şeyden önce akıllarına gelen sorulardan birisi de, bu hassas süreçte avukatlarını en doğru biçimde nasıl belirleyecekleri hususudur. İlgili mevuzata hakim olma, güncel içtihatları yakından takip etme ve  boşanma sürecini iyi şekilde yönetebilme boşanma ve aile hukuku ile alakalı davaları takip eden bir avukattan beklenen özelliklerdir. Bunun beraberinde uzun seneler boşanma ve aile hukuku alanında edinilen deneyim, kuşkusuz ki bu süreci yönetmede fayda ve kolaylık sağlayacaktır. Ancak avukat seçiminde öneriden ziyade en daha sağlıklı yol evvela söz konusu avukatla mümkünse yüzyüze, değil ise telefon ile birebir bir ön görüşme sağlamak ve bu görüşme doğrultusunda bir seçim yapmaktır. 

Boşanma, hukuki olduğu kadar, psikolojik ve sosyal bir süreçtir. İyi bir boşanma avukatı, içinde bulunduğunuz süreci hukuki olarak değerlendirirken karşılaşacağınız psikolojik ve sosyal zorlukları da dikkate alabilmelidir. Boşanma davaları, diğer davalardan farklı olarak, fertlerin özel yaşamlarını direk olarak etkileyen, kişiye özel davalar olup her somut olayda farklı hukuki kuralların uygulanmasını, farklı çıkarların farklı yasa maddeleriyle korunmasını gerektirir ve bu arada da belirli sürelere ve usul kurallarına uyulması esastır. Davada başarılı olunması, avukat - müvekkil ilişkisinin  karşılıklı güvene dayalı olarak kurulabilmesine ve avukatın da , müvekkilin de samimi olarak her ayrıntısı belirtilerek dikkate almış olmalarına bağlıdır. 

Boşanma ve aile hukuku alanında avukatlarımız,

 1. Evlilik öncesi mal ayrılığı sözleşmelerinin hazırlanması,
 2. Yabancıların Türkiye'de evlilik işlemlerinin yapılması,
 3. Nişanın bozulmasından kaynaklanan hediyelerin geri verilmesi, maddi-manevi tazminat davaları,
 4. Anlaşmalı boşanma sözleşmesi hazırlanması, anlaşmalı boşanma davaları,
 5. Kamuoyunda şiddetli geçimsizlik olarak bilinen evlilik birliğinin temelden sarsılması, şiddet, aldatma, terk ve benzeri boşanma sebeplerine dayalı çekişmeli boşanma davaları,
 6. Evlilik birliği sonrasında edinilen malların paylaşılmasına yönelik katkı payı davaları,
 7. Çocukların velayetinin belirlenmesine yönelik velayet davaları,
 8. İştirak, tedbir, yoksulluk ve yardım nafakalarının belirlenmesi ve icrasına yönelik nafaka davaları,
 9. Evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında soy bağının kurulması davaları,
 10. Nesebin reddi - tashihi davaları,
 11. Evlat edinme işlemleri,
 12. Boşanma işlemleri esnasında alınabilecek güvenlik önlemleri,
 13. Ayrılık kararı alınması,
 14. Boşanmanın kesinleştirilmesi,
 15. Evlenmeye izin, iddet müdettinin kaldırılması davaları,
 16. Tanıma tenfiz davaları olarak da adlandırılan yurt dışında alınan boşanma kararlarının Türkiye'de tanınması ve tenfizi gibi çok çeşitli konularda müvekkillerine hukuk danışmanlığı ve temsil hizmetleri sağlamaktadır.
Diyarbakır Boşanma Avukatı
Diyarbakır Boşanma Avukatı

Süreç

Nasıl Çalışıyoruz?

 • Görüşüp, tartışıyoruz
 • Önaraştırma yapıyoruz
 • Sonuçlandırıyoruz
 • Dava Açıyoruz

İletişime Geç

Telefon Numarası

0531 359 4343

Email Adresimiz

[email protected]

başarı oranlarımız

Bizi seçmeniz için nedenler

Diyarbakır Ceza Avukatı
99%
Diyarbakır Boşanma Avukatı
99%
Diyarbakır Avukat
99%
wp ulaş
diyarbakır kombi diyarbakır kombi servisi diyarbakır kombi arıza diyarbakır temizlik şirketi diyarbakır temizlik şirketleri kombi servisi diyarbakır sondaj diyarbakır temizlik şirketi diyarbakır temizlik şirketleri alocars alo cars